Realizujemy projekt Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

Realizujemy projekt „ZDOBĄDŹ DELFINKA”

Decyzją Ministra Sportu i Turystyki z dnia 16 marca 2022 r. przyznane zostało
wsparcie na realizację zajęć sportowych organizowanych w ramach Programu
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt dofinansowany jest ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Projekt realizowany jest przez LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz
Pływalnię Powiatową w Rykach pod patronatem Starosty Ryckiego.
Projekt współfinansowany jest również przez Partnerów projektu: Burmistrza Ryk,
Burmistrza Miasta Dęblin, Wójta Gminy Stężyca, Wójta Gminy Kłoczew, Wójta
Gminy Nowodwór, Wójta Gminy Ułęż.
Zadeklarowany przez LGD wkład własny współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w
obszary wiejskie. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i
Rozwoju Wsi.
Projekt skierowany jest dla 955 uczniów klas II i III szkół podstawowych z terenu
powiatu ryckiego. Zajęcia w okresie od marca do grudnia 2022 r. prowadzone będą na
Pływalni Powiatowej w Rykach , 08-500 Ryki, ul. Janiszewska 2
Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w projekcie oraz zapoznanie się z regulaminem
zamieszczonym poniżej.
Wąsowska Anna

Przez Pływalnia bez kategorii