Shaka Favicon
Przez Pływalnia

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Pływalnia Powiatowa w Rykach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pływalni Powiatowej w Rykach.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Treści spod kursora nie spełniają wszystkich trzech głównych wymagań,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-10. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Woźniak, plywalniarycka@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665631833. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pływalnia Powiatowa w Rykach – obiekt sportowy, ul. Janiszewska 2, 08-500 Ryki

 1. W budynku znajduje się 1 wejście główne + 2 główne wyjścia ewakuacyjne dla klientów, dodatkowo 5 wejść technicznych dla personelu. Brak utrudnień przy wejściu.
 2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie (parking i „nogomyjka” przy szatni dla osób niepełnosprawnych) oraz platformy. Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajduje się 5 miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak możliwości wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Pływalnia Powiatowa w Rykach – biuro (lokal wynajęty tymczasowo), ul. Wyczółkowskiego 10A lok. 109, 08-500 Ryki

 1. W budynku znajduje się 1 wejście główne + 2 wyjścia ewakuacyjne. Wejście główne ma schody bez ułatwień. Osoby niepełnosprawne korzystają z najazdu od strony wewnętrznego parkingu.
 2. Brak windy. Korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie spełniają norm szerokości, posiadają spocznik.
 3. Są pochylnie (parking wewnętrzny). Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 4. Przy budynku znajdują się 3 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 5. Brak możliwości wstępu z psem asystującym.
 6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. W budynku znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Przez Pływalnia

ROZPOCZYNAMY ZAPISY DO SZKOŁY PŁYWANIA oraz KLUBU PŁYWACKIEGO w Rykach – Pływak4STYLE.

Szkoła Pływak i Szkoła 4Style, łączą siły, doświadczenie i entuzjazm, i chcą Was zarażać pływaniem na przepięknym basenie w Rykach. 🏊🏊
Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a także wykształcenie i szkolenia w zakresie pływania i instruktażu pływania, nadanych m.in przez Polską Akademię Sportu, Akademię Wychowania Fizycznego, czy WOPR.

Naszym celem jest:
💦skuteczna nauka pływania
💦doskonalenie czterech podstawowych stylów: klasycznego (żabka), grzbietowego, motylkowego (delfin) i kraula,
💦poprawa formy poprzez ćwiczenia i zajęcia w wodzie,

💦 treningi pływackie (triathlon, egzaminy, itp)

💦 organizacja zawodów pływackich 
Naszym największym priorytetem jest JAKOŚĆ prowadzonych zajęć, wypracowana przez indywidualne podejście do kursanta oraz sprawdzone metody nauczania.
Lekcje dla początkujących prowadzone są z wody, co zwiększa dokładność, progres i efektywność nauki, a miła atmosfera i podejście do najmłodszych motywuje do dalszej pracy.
Z kolei pływanie na wyższym poziomie zaawansowania odbywa się w oparciu o solidne podstawy w zakresie techniki pływackiej, co przekłada się na jakość pływania kursantów.

Prowadzimy zajęcia dla każdej grupy wiekowej (od 3 roku życia):dzieci, młodzież, dorosłych oraz aktywnych seniorów na każdym stopniu zaawansowania. Posiadamy pełną otwartość na osoby w okresie rehabilitacji lub rekonwalescencji i osoby niepełnosprawne.

Czas trwania zajęć to 45 minut, między zajęciami są 5-cio minutowe przerwy.

💦 mało liczne grupy, opuszczone lekcje można odrobić!
💦 niskie opłaty miesięczne, płatność po pierwszych zajęciach.
Cennik pod naszym nr tel.
Zapraszamy!
Szkoła Pływania Plywak-4Style
tel. 503608384


Obiekt Sportowy
Pływalnia Powiatowa w Rykach
ul. Janiszewska 2

Przez Pływalnia

OTWARCIE pływalni już od SOBOTY 13 luty 2021 r.!!!

Mamy dla Was wspaniałą wiadomość!!! 😃👍💪😁
Zbliża się oczekiwana przez wszystkich chwila…
Od dnia 13 lutego (sobota) 2021 r. Pływalnia Powiatowa w Rykach będzie ponownie otwarta codziennie
w godzinach od 12:00 do 20:00.
Zapraszamy wszystkich wielbicieli pływania i rekreacji w wodzie. Przypominamy o zachowaniu dystansu społecznego oraz zasad reżimu sanitarnego, dystans społeczny, maseczki, dezynfekcja. Ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby basen był przyjaznym i bezpiecznym miejscem spędzania czasu i rekreacji. Zapraszamy i do zobaczenia
w sobotę!!! 🙂

Woda jest bardzo ciepła 🙂

Przez chotek

Nowa strona – już jest!

A na niej aktualne informacje, promocje, atrakcje. Dostosowana do urządzeń mobilnych – czyli bez problemu będziecie mogli korzystać z niej na swoich smartphonach i nie tylko. Zapraszamy do częstego odwiedzania strony oraz facebooka – byście zawsze byli na bieżąco z promocjami i nowościami naszej pływalni.

Wszelkie uwagi, braki możecie do nas zgłaszać – będziemy uzupełniać informacje by niczego nie zabrakło.
Powstał też nowy dział – FAQ – często zadawane pytania – piszcie, pytajcie!