Głębokość basenu w części do nauki pływania wynosi od 0,9 do 1,10 m, w części rekreacyjnej od 1,10 do 1,40 m. W części do nauki pływania wydzielono 3 tory o długości 12,5 m. W części rekreacyjnej zamontowano urządzenia rekreacyjne: gejzer wodno-powietrzny (1 szt.) zapewniający efekt dzikiego źródła; masaż karku (2 szt.); masaż boczny dwudyszowy (2 szt.) ławeczka powietrzna (8 szt.) z efektem bąblowania powietrza uzyskiwanym przez tłoczenie powietrza dyszą umieszczoną w siedzisku ławeczki. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 30 ̊ C,