Cennik przebywania w strefie płatnej pływalni (60 minut – ceny brutto).

 

Tabela 1.     Cennik dla osób korzystających z pływalni (obejmuje niecki basenowe, zjeżdżalnię, jacuzzi) – indywidualny – obowiązuje cały dzień [VAT 8%].

 

Cennik indywidualny Normalny [zł] Ulgowy [zł] Rodzinny [zł]

1 lub 2 osoby dorosłe + min. 1 dziecko

1h 13,00 11,00 11,00 za osobę
Opata za przedłużenie pobytu za 1 minutę 0,20

(kolejna godzina 12,00)

0,15

(kolejna godzina 9,00)

0,15 za osobę

(kolejna godzina 9,00)

 

Tabela 2.     Cennik dla osób korzystających z pływalni (obejmuje niecki basenowe, zjeżdżalnię, jacuzzi) – grupowy – obowiązuje cały dzień [VAT 8%].

 

Cennik Grupowy Normalny [zł] Ulgowy [zł]
1h 11,00 9,00
2h 18,00 16,00
Opata za przedłużenie pobytu za 1 minutę 0,15

(kolejna godzina 9,00 za osobę)

0,15

(kolejna godzina 9,00 za osobę)

 

 1. Minimalna liczebność grup to 10 osób, natomiast maksymalna 60 osób.
 2. Przy biletach ulgowych – wstęp opiekuna bezpłatny.
 3. Bilet ulgowy przysługuje osobie w wieku od 4 do 18 roku życia za okazaniem dokumentu z datą urodzenia, osobom niepełnosprawnym (na podstawie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność) oraz opiekunowi osoby niepełnosprawnej.

 

Tabela 3. Karnety wielofunkcyjne [VAT 8%].

 

Wartość karnetu (opłata) [zł] Przysługujący rabat

(naliczany przy każdorazowym wejściu)

Termin ważności

[dni]

20 0% jednorazowe wejście 2 h
50 5% 90
100 10% 90
250 15% 180
500 20% 365
1000 25% 365

 

 1. Karnet upoważnia do wstępu dowolnej osoby/osób zgodnie z cennikiem indywidualnym (tab.1) z zastosowaniem rabatu do wyczerpania limitu.
 2. Przy wydawaniu karnetu pobierana jest jednorazowa opłata w kwocie 10 zł (płatne gotówką), za wyjątkiem karnetu jednorazowego, upoważniającego do wstępu jednej osoby.
 3. Karnet umożliwia rozliczenie lekcji nauki pływania, określonych w Tabel 5 niniejszego cennika, bez naliczania wynikającego z karnetu rabatu.

 

Tabela 4. Karnety indywidualne [VAT 8%].

 

Nazwa karnetu Typ karnetu Opłata [zł] Termin ważności

[dni]

Indywidualny 30 normalny 158,00 30
ulgowy 130,00
senior 86,00
Indywidualny 90 normalny 396,00 90
ulgowy 324,00
senior 194,00
Indywidualny 180 normalny 634,00 180
ulgowy 518,00
senior 324,00
Indywidualny 365 normalny 1109,00 365
ulgowy 907,00
senior 648,00

 

 1. Karnet upoważnia do nielimitowanego wstępu na basen osoby przypisanej do karnetu z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. Karnety typu senior zapewniają nielimitowane korzystanie z obiektu osobom po 55 roku życia.
 3. Przy wydawaniu karnetu pobierana jest jednorazowa opłata w kwocie 10 zł (płatne gotówką).
 4. Wejście tylko i wyłącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 

Tabela 5. Oferty dodatkowe [VAT 8%, 23%].

 

Usługa Cena za 60 min. w strefie płatnej, w tym 45 min. zajęć – za osobę
Nauka pływania – indywidualna 40,00 zł
Nauka pływania – grupowa 2 os. 35,00 zł
Nauka pływania – grupowa 3-5 os. 30,00 zł
Nauka pływania (szkoły w-f), do 15 os. 50,00 zł
Aqua Fitness 21,00 zł (18,00 zł z karnetem aquafitness)
Aqua Fitness – karnet 5 wejść, ważność 3 miesiące 90,00 zł
 1. Przy wydawaniu karnetu pobierana jest jednorazowa opłata w kwocie 10 zł.

 

Tabela 6. Rezerwacje + opłaty różne [VAT 8%, 23%].

 

L.p. Tory Cena za 1h [zł]
1 1 tor – basen pływacki (max 8 osób) 96,00
2 6 torów – basen pływacki (max 48 osób) 432,00
3 1 tor – basen rekreacyjny (max 6 osób) 72,00
4 2 tory – basen rekreacyjny (max 15 osób) 144,00
5 niecka rekreacyjna + atrakcje basenowe (maksymalnie 30 osób) 300,00
6 obiekt sportowy (maksymalnie 70 osób) 720,00
7 Opłata za uszkodzenie lub zgubienie transpondera 36,00
 1. Rezerwacje więcej niż jednego toru z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem.

 

Dzieci w wieku do 4 lat – wstęp wolny.

Uprawnieni do biletu ulgowego:

– dzieci w wieku od 4 do 18 lat,

– uczniowie szkół oraz studenci za okazaniem legitymacji do ukończenia 26 roku życia,

– emeryci i renciści za okazaniem legitymacji,

– osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem, po okazaniu zaświadczenia.