basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m o zmiennej głębokość 1,2 – 1,8 m.

W basenie wydzielono sześć torów o szerokości 2m i długości 25m. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 28 ̊C,

basen do nauki pływania i rekreacyjny wykonany jako jedna niecka z wydzielonymi funkcjami

Głębokość basenu w części do nauki pływania wynosi od 0,9 do 1,10 m, w części rekreacyjnej od 1,10 do 1,40 m. W części do nauki pływania wydzielono 3 tory o długości 12,5 m. W części rekreacyjnej zamontowano urządzenia rekreacyjne: gejzer wodno-powietrzny (1 szt.) zapewniający efekt dzikiego źródła; masaż karku (2 szt.); masaż boczny dwudyszowy (2 szt.) ławeczka powietrzna (8 szt.) z efektem bąblowania powietrza uzyskiwanym przez tłoczenie powietrza dyszą umieszczoną w siedzisku ławeczki. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 30 ̊ C,

brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią

o zmiennej głębokości 0,30 – 0,50 m wzbogacony o zjeżdżalnię suchą typu „słoń” zlokalizowaną na krawędzi brodzika z lądowiskiem w brodziku, przeznaczoną dla dzieci do lat 7, podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 34 ̊ C,

dwie wanny z hydromasażem

o pow. około 3,5 m2 przeznaczone dla siedmiu osób każda. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 35 ̊C,

zjeżdżalnia rurowa wewnętrzna o długości ślizgu około 100 m

od połowy odkrytą z lądowiskiem poziomym (tzw. wanna hamowna o głębokości 0,17 m) obniżonym w stosunku do zasadniczej płaszczyzny podłogi o 3,50 m. Wejście do punktu startowego zjeżdżalni odbywa się po schodach łączących oba poziomy plaży. W części zamkniętej zjeżdżalni zamontowano efekty świetlne: pas startowy, gwiaździste niebo, pasy pionowe-pierścienie, stroboskop, pasy poziome.
Pływalnia Powiatowa w Rykach została wybudowana w ramach projektu pn. „Budowa pływalni powiatowej w Rykach”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2007 – 2013, VIII Osi Priorytetowej: Infrastruktura społeczna, Działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa. Realizacja przedsięwzięcia, od złożenia wniosku do komercyjnego uruchomienia obiektu, trwała prawie cztery lata tj. od 03.07.2009 do 19.04.2013 r., przy czym sam proces budowlany zamknął się okresem 30.06.2011-20.03.2013, tj. jeden rok i 9 miesięcy. Pierwotną wartość projektu oszacowano na kwotę ponad 16 mln złotych, z czego ponad 13 mln miano sfinansować środkami unijnymi. Decyzję w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu podjęła Rada Powiatu w Rykach III kadencji, zaś prace pilotował Zarząd Powiatu na czele ze ś. p. Leszkiem Filipkiem – Starostą Ryckim. W okresie od złożenia wniosku o dofinansowanie (03.07.2009) do uzyskania decyzji o przyznaniu dofinansowania trwała „batalia” o ujęcie projektu na liście projektów którym przyznano dofinansowanie. Ostatecznie, w dniu 26.01.2011 r. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał z Powiatem Ryckim reprezentowanym przez Starostę Ryckiego – Stanisława Jagiełło oraz Wicestarostę Ryckiego Tadeusza Oryla umowę o dofinansowanie projektu „Budowa pływalni powiatowej w Rykach”. Wartość przedsięwzięcia opiewała na kwotę 16 609 319,61 zł, zaś wartość dofinansowania wyniosła 13 225 334,33 zł. Celem wyboru wykonawcy robót budowlanych, Powiat Rycki – Beneficjent projektu przeprowadził postępowanie przetargowe w ramach którego wpłynęło 12 ofert. Po dokonaniu oceny ofert, w dniu 30.06.2011 r. zawarto umowę z firmą Instalbud Rzeszów Sp. z o.o. na budowę pływalni. W dniu 17 kwietnia 2013 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt. 18 kwietnia odbył się dzień otwarty, każda z zainteresowanych osób mógł zwiedzić obiekt, 20 kwietnia 2013 (sobota) o 10:00 wpuszczono pierwszego klienta. W dniu 10 czerwca 2013 r. obiekt pływalni odwiedził Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman. W wyniku realizacji projektu powstała pływalnia posiadająca następujące elementy: basen pływacki o wymiarach 25x12,5 m o zmiennej głębokość 1,2 – 1,8 m. W basenie wydzielono sześć torów o szerokości 2m i długości 25m. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 28 ̊C, basen do nauki pływania i rekreacyjny wykonany jako jedna niecka z wydzielonymi funkcjami. Głębokość basenu w części do nauki pływania wynosi od 0,9 do 1,10 m, w części rekreacyjnej od 1,10 do 1,40 m. W części do nauki pływania wydzielono 3 tory o długości 12,5 m. W części rekreacyjnej zamontowano urządzenia rekreacyjne: gejzer wodno-powietrzny (1 szt.) zapewniający efekt dzikiego źródła; masaż karku (2 szt.); masaż boczny dwudyszowy (2 szt.) ławeczka powietrzna (8 szt.) z efektem bąblowania powietrza uzyskiwanym przez tłoczenie powietrza dyszą umieszczoną w siedzisku ławeczki. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 30 ̊ C, brodzik dla dzieci, o zmiennej głębokości 0,30 – 0,50 m wzbogacony o zjeżdżalnię suchą typu „słoń” zlokalizowaną na krawędzi brodzika z lądowiskiem w brodziku, przeznaczoną dla dzieci do lat 7, podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 34 ̊ C, dwie wanny z hydromasażem, opow. około 3,5 m2 przeznaczone dla siedmiu osób każda. Podczas eksploatacji utrzymywana jest temperatura wody na poziomie 35 ̊C, zjeżdżalnia rurowa wewnętrzna o długości ślizgu około 100 m od połowy odkrytą z lądowiskiem poziomym (tzw. wanna hamowna o głębokości 0,17 m) obniżonym w stosunku do zasadniczej płaszczyzny podłogi o 3,50 m. Wejście do punktu startowego zjeżdżalni odbywa się po schodach łączących oba poziomy plaży. W części zamkniętej zjeżdżalni zamontowano efekty świetlne: pas startowy, gwiaździste niebo, pasy pionowe-pierścienie, stroboskop, pasy poziome. Obiekt sportowy zarządzany jest przez Pływalnię Powiatową w Rykach – samorządowy zakład budżetowy powołany przez Powiat Rycki. Dyrektorem obiektu jest Arkadiusz Dąbrowski. Pływalnia, zapewnia klientom całą gamę biletów, zarówno indywidualnych, grupowych jak i rodzinnych, oraz karnetów wielofunkcyjnych od 50 do 1000 zł (atrakcyjne rabaty do 30%) lub indywidualnych (nielimitowane wejścia przez określony okres czasu – od miesiąca do roku). Pływalnia organizuje dodatkowe zajęcia – naukę pływania dla dzieci i dorosłych, doskonalenie umiejętności pływackich, aqua fitness, aqua zumbę. Pływalnia została dobrze przyjęta przez społeczeństwo, w 2013 r. (10,5 miesiąca funkcjonowania obiektu) zanotowano blisko 73 tys. odwiedzin, do sierpnia 2014 r. ilość ta przekroczyła 77 tyś. Było to możliwe dzięki licznym promocjom wprowadzanym przez zarządcę obiektu w porozumieniu z Zarządem Powiatu Ryckiego, jak chociażby tanie pływanie, gdzie godzina pływania kosztowała jedynie 2 zł, czy nielimitowane czasowo wejścia wakacyjne. Osoby doskonalące swoje umiejętności pływackie, mogły je zaprezentować na zawodach pływackich, które dotychczas odbyły się dwukrotnie i przyciągnęły rzesze pływaków w różnych grupach wiekowych nie tylko z terenu powiatu ryckiego. Wydarzenia te są sygnowane przez najwyższe władze powiatu m. in. Hannę Czerską Gąsiewską – Przewodniczącą Rady Powiatu oraz Stanisława Jagiełło – Starostę Ryckiego. Dzięki funduszom unijnym powstał obiekt, w którym corocznie możemy realizować projekty ministerialne, pozwalające najmłodszym uczestników (uczniowie klas trzecich szkół podstawowych) nabyć podstawowe umiejętności pływackie. W 2014 r. dzięki środkom finansowym z Ministerstwa Sportu w ramach projektu „Umiem pływać” oraz wkładom własnym wszystkich gmin z terenu powiatu ryckiego pierwsze kroki na polu pływania stawia ponad 600 uczniów. Budowa obiektu pływalni powiatowej w Rykach, była sztandarową inwestycją Powiatu Ryckiego, której wymierne korzyści możemy obserwować już dziś, a jeszcze bardziej uwidocznią się one w latach przyszłych. Nasza pływalnia jest miejscem gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno zapaleni pływacy – doskonaląc swoje umiejętności, dzieci i młodzież, dla których jest to miejsce świetnej zabawy oraz osoby czynne zawodowo i emeryci, dla których jest to miejsce relaksu i odpoczynku.

INSTAGRAM